Om oss UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>

Vår barnehage ligger i naturskjønt område med mulighet til læring og lek i og med skog og vann.  Vi har fokus på dyr, natur, miljø og bevegelse.

Vi har varm mat fem ganger i uken og vi ønsker å lære barna både om inneholdet i maten og også hvordan man lager sund og god mat. Alle barn i barnehagen er med og lager mat til og med de minste på sin måte. Vi er med i 5 om dagen som er livsmedelsverkets satsning for å få barn og spise mer frukt og grønt.

I barnehagen vår arbeider vi med sang, dikt, lesing, musikk og teater. Alle barn på alle aldrer har rytmikk, sang og musikk. Vi jobber med å lære barna om trafikksikkerhet. Vi lærer også barna om mobbing og hvordan man skal ta være på hverandre. 

Trygghet og omsorg er en av den aller største betydning i de første leveårene. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Voksne er rollemodeller med alt vi sier og gjør. Oppdragelsen er en prosess og skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Barn trenger å oppleve en sammenheng i livet for å kunne føle seg trygge. Forutsetningen for at vi skal kunne klare dette er at foreldre og personale bygger opp et gjensidig tillitsforhold. Personalet må være tydelig tilstede og engasjert i barnets trivsel og utvikling.