Basen Ronatoppen barnehage ligger på Søm på østsiden av Kristiansand.Vi ligger høyt oppe og har utsikt mot sjøen.Vi har mange nærliggende uteområder og flere lekeplasser rundt oss. Vi er så ofte som mulig i dyreparken og er ofte på tur.

Vi har en avdeling for barn mellom 0-6 år. Vi arbeider med aldersindelte grupper.  

Våre satsningsområder for 2014/2015 er: Bevegelse, Lek, Språkstimulering 

Leken skal ha en fremtredende plass i barnsliv i barnehagen. Lek er glede, begeistring og fantasi. Det er nærmest umulig for barn å la være å leke. Barna har høy kompetanse og viser stort engasjemang i leken. I leken foregår det meste på barns premisser og det foregår læring på mange områder. Rolleleken er en viktig arena for å fremme en god språkutvikling og legger grunnlaget for en god sosial kompetanse. Barn trenger voksne som støtter, stimulerer og gir utviklende innspill til rolleleken. Barnehagen skal legge til rette for variert lek som gir mulighet for læring, gode opplevelser, glede og mestring. Noen aktiviteter i barnehagen planlegges av personalet i forkant, dette er formell læring. Andre læringssituasjoner, uformell læring, er det som bare oppstår her og nå, fordi bara er opptatt av noe. Vi i barnas hage er veldig opptatt av lek og det er derfor vi har lek 

Vi som arbeider her heter: Kristine Brandenburg Hansen - Pedagogisk leder, Natalia Constanza Godoy - Assistent og Lisabeth Larsen - Assistent to dager i uken.. 

Vår adresse er:
Ronatoppen 48
4638 Kristiansand
Telefonnummer til barnehagen:
 95456349